Аголните профили имаат голема улога во оформувањето на конечниот изглед на зградата. Најчесто се монтираат на надворешните агли, но по потреба може да се користат и како украсни елементи на други делови од надворешниот и внатрешниот дел од зградата. Освен естетска, имаат и практична примена, како заштита на објектот од надворешни влијанија.