Декоративни елементи кои најчесто се поставуваат на тераси, огради, мостови, балкони и слично. Комбинирајќи ги со столбовите за балустради даваат друга димензија на изгледот на објектите каде се користат.