Круните се декоративен елемент кој се поставува на горниот дел на прозорецот. Покрај тоа што го подобруваат естетскиот изглед на прозорците, круните имаат и заштитна улога од штетни надворешни влијанија.