Се користат како основа за поставување на столбовите со што се подобрува целиот изглед на објектот. Најдобар ефект со овие декоративни елементи се постигнува при декорацијата на стилски згради, палати, оперски сали, театри и тн.