Декоративни елементи за фасади без кои не може да се замисли ни еден прозорец. Служат стилски да го нагласат прозорецот и да му дадат целосен естетски изглед. Се изработуваат во различни форми и димензии, во зависност од параметрите на прозорците на кои што се монтираат.